LDD http://www.ldd.be nl-be 8 Jul 2019 10:25:00+0100 8 Jul 2019 10:25:00+0100 http://www.ldd.be/site/img/logo-print.png 1440 Ik heb stilaan last van een geestelijke hernia http://www.ldd.be/nl/ik-heb-stilaan-last-van-een-geestelijke-hernia-4350.htm <p>Jean-Marie Dedecker blikt in zijn laatste column voor een zomerpauze terug op veertien warme dagen politieke correctheid. 'Wat we vroeger "zomer" noemden, is nu "code oranje".'&nbsp;</p> <div class="rmgDetail-body article-body">Vroeger sprongen we van blijdschap zeven gaten in de ozonlaag bij subtropische temperaturen. Vandaag krijgen we psychologische begeleiding. Dergelijk hartverwarmend weertje noemde men vroeger 'zomer', nu 'code oranje'. Spuitbussen met factor 190 worden leeggespoten op lallend wit vlees en we moeten water drinken als een koe met vier magen. Een geur van angstdiarree komt uit ons tv-scherm. Onze weermannen en -vrouwen gedragen zich als ridders van de Klimaatapocalyps.</div> http://www.ldd.be/nl/ik-heb-stilaan-last-van-een-geestelijke-hernia-4350.htm 8 Jul 2019 10:25:00+0100 Zijn stadsmussen verheven boven boerenzwaluwen? http://www.ldd.be/nl/zijn-stadsmussen-verheven-boven-boerenzwaluwen-4349.htm <p>'Nietszeggende pacten worden vroeg of laat wetten', vreest Jean-Marie Dedecker na de discussie over de Mobiscore. 'Dat deze nieuwe woonthermometer alleen maar richtinggevend zou zijn, gelooft geen kat.'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></p> <div class="rmgDetail-body article-body">We stikken stilaan van de reglementitis en de bemoeizucht. Onze Vlaamse regelneven hebben in opvolging van de betonstop nog een nieuwe geitenwollensokken pestregel uitgevonden om plattelandsvluchtelingen naar de steden te lokken: De Mobiscore. Dit is een puntenboek waarmee de Vlaamse overheid in kaart brengt hoe dicht woningen bij allerlei openbare voorzieningen liggen (scholen, openbaar vervoer, winkelcentra...) en zo de milieu-impact van mogelijke verplaatsingen, die een gemiddelde Vlaming vanuit zijn woning maakt, beloont of bestraft. De puntentelling van de Mobiscore is op zijn minst bizar te noemen: joggen en fietsen in de natuur levert volgens de manipulatoren geen punten op, maar de nabijheid van zweet- en peeskamertjes in een fitnesscentrum van een stad wel.</div> http://www.ldd.be/nl/zijn-stadsmussen-verheven-boven-boerenzwaluwen-4349.htm 8 Jul 2019 10:23:00+0100 Peter Reekmans De Zevende dag 23/06/2019 http://www.ldd.be/nl/peter-reekmans-de-zevende-dag-23-06-2019-4348.htm <p>Klik hier voor fragment&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><a href="https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/23/peter-reekmans-mobiscore-aanvechten-zevende-dag/" target="_blank">https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/23/peter-reekmans-mobiscore-aanvechten-zevende-dag/</a></span></p> <p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><br /></span></p> http://www.ldd.be/nl/peter-reekmans-de-zevende-dag-23-06-2019-4348.htm 24 Jun 2019 11:46:00+0100 Politici praten over de Verlichting maar denken dat het gaat over de lamp boven hun hoofd. http://www.ldd.be/nl/politici-praten-over-de-verlichting-maar-denken-dat-het-gaat-over-de-lamp-boven-hun-hoofd-4346.htm <p class="rmgDetail-intro">'Tot de regeringsvorming gaat de kastijding van de verliezende partijvoorzitters onverdroten door', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'We worden geregeerd door mensen die te weinig moed hebben om te doen waarvan ze denken dat het goed is.'</p> <div class="rmgDetail-body article-body"> <p>De telkens terugkerende storm van selectieve verontwaardiging over de parlementaire uittredingsvergoedingen is terug gaan liggen en de nieuwe volksvertegenwoordigers zijn deze week ingezworen. We komen ondertussen meer en meer tot de vaststelling dat de kiezer wel mag stemmen, maar alleen op de door de machthebbers toegestane wijze.</p> </div> http://www.ldd.be/nl/politici-praten-over-de-verlichting-maar-denken-dat-het-gaat-over-de-lamp-boven-hun-hoofd-4346.htm 23 Jun 2019 10:10:00+0100 Mobiscore: leve het platteland, arm Vlaanderen! http://www.ldd.be/nl/mobiscore-leve-het-platteland-arm-vlaanderen-4345.htm <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Hoe vlot is een woning bereikbaar met het openbaar vervoer? Zijn er scholen, winkels en ontspanningsmogelijkheden op wandel- of fietsafstand? Of heb je voor alles een wagen nodig? De afweging van al deze criteria leidt tot een Mobiscore op tien. En vanaf deze week kan je met de Mobiscore voor ieder huis in Vlaanderen berekenen hoe duurzaam het gelegen is.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Dit plan werd vier jaar geleden al voorgesteld door toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&amp;V) en werd tegengehouden door de andere partijen in de Vlaamse regering wegens een te hoog &lsquo;regelneverij-gehalte&rsquo;. Maar nu de Vlaamse regering in lopende zaken zit, lanceert Vlaams minister ad interim Koen Van den Heuvel nog snel deze Mobiscore.</p> http://www.ldd.be/nl/mobiscore-leve-het-platteland-arm-vlaanderen-4345.htm 21 Jun 2019 06:05:00+0100 Geef kerntaken voorrang http://www.ldd.be/nl/geef-kerntaken-voorrang-4344.htm <h2 class="entry-title"> <p class="MsoNormal">Niet alleen op sociale media, maar ook in vele Dorpsstraten hoor je meer en meer gemor van inwoners. Nu de Wetstraatpartijen er al jaren een boeltje van maken, moet je niet verbaasd zijn dat ook heel wat gemeentelijke afdelingen van deze partijen meer en meer de weg kwijt zijn. Vooral gemeenten die dan nog eens bestuurd worden door een bonte coalitie van partijen slagen er amper nog in hun inwoners tevreden te stellen.</p> <p class="MsoNormal">Vanwaar komt die stijgende onvrede van heel wat mensen in vele gemeenten? Inwoners zijn het vooral beu om heel wat belasting te moeten betalen voor een lokaal beleid dat bezig is met heel wat zottigheden. Zeker wanneer de kerntaken van gemeentelijke dienstverlening op heel wat plaatsen duidelijk vergeten worden of stiefmoederlijk behandeld worden. Want draai of keer het hoe je wil, voor mensen in de Dorpsstraten zijn een propere en veilige gemeente veel belangrijker dan vele politici vandaag denken. Zelfs in het oude Rome onderschatte men het belang van een propere en veilige stad niet. De oplossing is daarom eenvoudig: het belastinggeld van de inwoners moet opnieuw dienen voor een dienstverlening op maat waarbij de absolute kerntaken een propere en veilige gemeente zijn.</p> </h2> http://www.ldd.be/nl/geef-kerntaken-voorrang-4344.htm 12 Jun 2019 11:14:00+0100 Het wordt snikheet in de ketelkamers van de politieke partijen http://www.ldd.be/nl/het-wordt-snikheet-in-de-ketelkamers-van-de-politieke-partijen-4343.htm <p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px;">Jean-Marie Dedecker buigt zich over de interne spanningen bij de verliezers van de verkiezingen. 'Bij Wouter Beke staat het zweet al in de schoenen en knelt de strop al rond de nek. Het is wachten tot iemand de valkuil onder zijn voeten opent.'</span></p> <p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px;"><br /></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="NL">Het is bijltjesdag bij de traditionele politieke partijen. Net zoals bij de voetbalclubs hoort het bij de nederlaagrituelen dat er een zondebok geslachtofferd wordt. In de sport is dat de trainer, in de politiek de partijvoorzitter.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="NL">N-VA-voorzitter Bart De Wever kan rustig achterover leunen, een aderlating leidt nog niet tot bloedarmoede. Tom Van Grieken (Vlaams Belang) werd door vriend en vijand op het schild gehesen en zit er nu gebeiteld, want bij het Vlaams Belang is de voorzittershamer bijna een erfelijke verworvenheid.Het drammerige Calvisme en de kostprijsberekening van haar klimaatobesitas heeft Groen een overwinningsnederlaag opgeleverd. Het moet nu nog blijken hoe almachtig Meyrem Almaci (Groen) blijft.</span></p> <div class="rmgDetail-body article-body" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"> <p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;">&nbsp;</p> </div> http://www.ldd.be/nl/het-wordt-snikheet-in-de-ketelkamers-van-de-politieke-partijen-4343.htm 9 Jun 2019 10:18:00+0100 Bevries gemeentebelastingen met lokaal pact http://www.ldd.be/nl/bevries-gemeentebelastingen-met-lokaal-pact-4342.htm <div class="article-type-heading vrije-tribune"> <div class="special-author-display">Gemeentebesturen ontvangen vandaag grotendeels hun inkomsten uit de personenbelastingen en uit de onroerende voorheffing. De aanvullende gemeentelijke belasting op de personenbelasting (APB) wordt gevestigd als een percentage op de inkomstenbelastingen. En de onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen en gebouwen. Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke onroerende voorheffing.</div> </div> <div class="entry-content"> <div id="premium-inhoud"> <p>verdoken gemeentebelastingen via de intercommunales</p> <p>Zowel de percentages van de aanvullende gemeentelijke belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing verschillen historisch van gemeente tot gemeente. Er zijn gemeenten die vooral net na verkiezingen de lokale belastingen verhogen, maar er zijn veel gemeentebesturen die meer en meer gebruik maken van de zogenaamde <span class="pullquote">verdoken gemeentebelastingen via de intercommunales</span>.</p> <h2><br /></h2> </div> </div> http://www.ldd.be/nl/bevries-gemeentebelastingen-met-lokaal-pact-4342.htm 6 Jun 2019 09:37:00+0100 Vlaams Belang kon haar eigen cordon steeds als kuisheidsgordel gebruiken. Het is tijd voor andere recepten. http://www.ldd.be/nl/vlaams-belang-kon-haar-eigen-cordon-steeds-als-kuisheidsgordel-gebruiken-het-is-tijd-voor-andere-recepten-4341.htm <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">Als democratie al ergens voor bedoeld is, dan is het wel voor mensen die hun gevoel van machteloosheid omzetten in een politieke keuze', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'Wie hun stem negeert is het woord democraat onwaardig, en misbruikt het cordon sanitaire als enkelband van de democratie.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 13.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">Zondag 26 mei: Groen lachte groen, blauw werd bont en blauw geklopt, rood zakte in de bloedrode cijfers en geel kreeg een bruin randje. De traditionele partijen incasseerden een electorale opdoffer die stilaan leidt tot het niveau van hun irrelevantie. Hun voorzitters kregen er een stress veroorzakende verkramping van, omdat ze steeds meer energie en zelfverloochening nodig hadden om de werkelijkheid te onderdrukken. De verkiezingen waren een opgestoken middenvinger naar onze politieke kaste; een zoveelste uiting van het antisysteemdenken en een&nbsp;<em>F*ck You</em>&nbsp;tegen het establishment die de zuurtegraad bij de bevolking maar niet wil begrijpen. 'Verkiezingen worden gewonnen omdat mensen voornamelijk tegen iets stemmen, en niet voor iemand', zei de Amerikaanse journalist Franklin P. Adams (1881-1960) een eeuw geleden al.</span></p> <p>&nbsp;</p> http://www.ldd.be/nl/vlaams-belang-kon-haar-eigen-cordon-steeds-als-kuisheidsgordel-gebruiken-het-is-tijd-voor-andere-recepten-4341.htm 2 Jun 2019 11:15:00+0100 Bedankt 40781 kiezers http://www.ldd.be/nl/bedankt-40781-kiezers-4340.htm <p><img style="height: 450px; width: 450px;" src="../library/Nieuw%20Logo/finaal%20resultaat%20kamer%202019.jpg?1559441486" alt="" /></p> http://www.ldd.be/nl/bedankt-40781-kiezers-4340.htm 27 May 2019 04:09:00+0100 Ik ben al dertig jaar tegen het cordon sanitaire http://www.ldd.be/nl/ik-ben-al-dertig-jaar-tegen-het-cordon-sanitaire-4339.htm <p><img style="height: 450px;" src="../library/127kamerverkiezingen%202019.jpg?1559440451" alt="" /></p> http://www.ldd.be/nl/ik-ben-al-dertig-jaar-tegen-het-cordon-sanitaire-4339.htm 27 May 2019 03:48:00+0100 Europa stoot aan haar buitengrenzen op haar eigen grenzen http://www.ldd.be/nl/europa-stoot-aan-haar-buitengrenzen-op-haar-eigen-grenzen-4338.htm <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">'Naar een bokaal goudvissen kijken is spannender dan een tv-debat van Europese leiders', schrijft Jean-Marie Dedecker.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">Je zou het bijna vergeten, maar op 26 mei zijn er ook Europese verkiezingen. De kieslijsten worden overal steevast aangevoerd door nationaal afgeserveerde politici, van Kris Peeters tot Guy Verhofstadt en Geert Bourgeois. Uit een Eurobarometer-peiling bleek dat eind februari maar een derde van de Europeanen wist dat er verkiezingen zaten aan te komen, en slechts 5 procent kende de exacte datum. </span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">Op het Vrijthof in Maastricht, waar Andr&eacute; Rieu jaarlijks dirigeert voor tienduizenden melomanen, hielden de Europese <em>Spitzenkandidaten</em> <a href="https://www.maastrichtdebate.eu/" target="_blank"><span style="color: #464646; text-decoration: none; text-underline: none;">hun eerste verkiezingsdebat</span></a>. Het publiek bestond amper uit een paar honderd keurige witte jongeren, allemaal dromend van een vette job aan het Schumanplein. Topfavoriet Manfred Weber gaf zelfs verstek vanwege een verjaardagspartijtje. Te zegezeker, want de opperste EU-Mandarijn wordt door een coalitie van partijen op het schild gehesen, niet door het volk.</span></p> http://www.ldd.be/nl/europa-stoot-aan-haar-buitengrenzen-op-haar-eigen-grenzen-4338.htm 19 May 2019 03:40:00+0100 Wie straffeloosheid zaait oogst criminaliteit http://www.ldd.be/nl/wie-straffeloosheid-zaait-oogst-criminaliteit-4337.htm <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">'De moord op Julie Van Espen legt opnieuw de pijnpunten van een falende justitie bloot', schrijft Jean-Marie Dedecker.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">Met de regelmaat van een klok worden we geconfronteerd met de wereldvreemdheid van justitie. Van het bevel tot afbraak van een zwembad door een verzuurde klagende buur, tot een invalide man die na 16 jaar procederen nog een toegekende schadevergoeding van 2,5 miljoen euro misliep, omdat een verkeerde rechter zijn handtekening onder het vonnis zette. Pas als de waanzin ons in ons diepste wezen raakt, zoals de gruwelijke moord op een onschuldige jonge vrouw, die je dochter of zuster kan zijn, wordt de collectieve verontwaardiging nog opgeschrikt.</span></p> http://www.ldd.be/nl/wie-straffeloosheid-zaait-oogst-criminaliteit-4337.htm 12 May 2019 03:31:00+0100 Meteen na de verkiezingen is men al vergeten wat men ervoor beloofd heeft http://www.ldd.be/nl/meteen-na-de-verkiezingen-is-men-al-vergeten-wat-men-ervoor-beloofd-heeft-4336.htm <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">'Wie zei ook weer dat verkiezingen al lang afgeschaft waren moesten ze iets veranderen?' vraagt Jean-Marie Dedecker zich af in aanloop naar de verkiezingen. 'Na 26 mei lachen we terug groen en betalen we ons blauw.'</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">Je komt ze terug overal tegen langs Vlaamse wegen. Politici lachen hun witte tanden bloot op plakborden in strategische weilanden en achter de ramen van ideologisch gelijkgestemden. Het laat de passanten even onverschillig als de grazende koeien. Raamprostitutie met affiches is al lang voorbijgestoken door de toogpraatkuil op sociale media. Maar nood breekt wet. Opvallen is de boodschap voor wie het ellebogenwerk bij de lijstvorming gewonnen heeft en nu veroordeeld is tot een naamloze rit in de buik van het kandidatenpeloton. De papborstel wordt gebruikt als steekwapen en borden staan vol slappe slogans.</span></p> http://www.ldd.be/nl/meteen-na-de-verkiezingen-is-men-al-vergeten-wat-men-ervoor-beloofd-heeft-4336.htm 5 May 2019 03:25:00+0100 Big brother wordt nu geboren uit big data en big moraal http://www.ldd.be/nl/big-brother-wordt-nu-geboren-uit-big-data-en-big-moraal-4335.htm <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">'Vlaanderen dreigt China achterna te gaan, niet in economische performantie maar in pestgedrag, reglementitis en controle-ijver', schrijft Jean-Marie Dedecker nu de discussie over het rekeningrijden is gaan liggen.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Roboto; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #464646; mso-fareast-language: NL-BE;">De heisa afgelopen week over het mogelijkse invoeren van een kilometerheffing op onze wegen heeft nog een andere spijker onder onze wielen blootgelegd, namelijk de Orwelliaanse manier om iedereen de financi&euml;le rekening te presenteren. Big Brother zou immers meerijden op onze tolwegen.<a href="https://datanews.knack.be/ict/nieuws/vlaanderen-overweegt-rekeningrijden-via-de-smartphone/article-news-1444745.html" target="_blank"><span style="color: #464646; text-decoration: none; text-underline: none;"> Een smarthone-applicatie om bij rekeningrijden te kijken</span></a> waar we rond tuffen op onze Vlaamse kasseien, en vooral om de hoogte van de factuur te bepalen bij dit zondig gedrag, waren het jongste snufje om de werkende mens te belasten bij zijn broodnodige verplaatsingen. Een stroomhalsband voor wie daarbij de limiet van 70 km per uur zou overschrijden hoorde net niet bij dit pakket, en gelukkig ook geen muilkorf. Bij gebrek aan draagvlak voor de zoveelste aanslag op onze vrijheid ondergingen de staat en alle politieke partijen de druk van de meerderheid, en de steekvlammen sloegen uit de pan van de sociale media. Die korte opstoot van collectieve verontwaardiging leidde vervolgens tot voortschrijdend inzicht bij onze tollenaars en onze regenten, en we werden voorlopig van deze nieuwe leiband bevrijd. r<span style="color: #464646; text-decoration: none; text-underline: none;"><a href="https://www.knack.be/nieuws/belgie/rekeningrijden-cd-v-toont-zich-koele-minnaar-sp-a-hekelt-hypocriete-weyts/article-news-1450987.html" target="_blank">ekeningrijden voorlopig terug naar af.</a></span></span></p> http://www.ldd.be/nl/big-brother-wordt-nu-geboren-uit-big-data-en-big-moraal-4335.htm 14 Apr 2019 03:16:00+0100